Νέος Τίτλος Δημοσίευσης

Καταχώρηση 2013/01/17

 

Νέο !!!!!!

Προγραμμα εισπράξεως οφειλών μέσω διαταγών πληρωμής !!!! 

(Επιταγές , γραμμάτια, συναλλαγματικές, τιμολόγια κλπ)

 

Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ  σε συνεργασία με καταξιωμένους νομικούς συμβούλους σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλαμβάνει για λογαριασμό των νομικών την είσπραξη απαιτήσεων μεσω της εκδοσης διαταγής πληρωμης.   Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηρίζεται απο το μηδενικό σχεδόν κοστολόγιο του μέ χρι την είσπραξη της οφειλής.

Προυποθέτει μόνο την καταβολή 50 € για την δημιουργία φακέλλου,  και την πληρωμή κατα περίπτωση ενός ποσοστού τις τάξεως  0 εώς 3% ανα περίπτωση. 


Σημαντικό !!!!!!

Στο 99% των περιπτώσεων ο πελάτης πληρώνει μόνο 50 € για τον φάκελο, και στην είσπραξη  του καταβάλεται το 90-95 % τις αρχικής οφειλής.

Εάν δεν επιτευχθεί η είσπραξη το μόνο που έχασε είναι 50 €, αλλά η διαταγή πληρωμής ισχύει.


Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας να συζητήσουμε την υπόθεση σας, 

UA-35934872-1