Κίνα  Kίνα Κίνα


Η Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με 1.347.000.000 κατοίκους και αποτελεί την πλέον ελκυστική αγορά, καθώς η οικονομία της είναι τεράστια και παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, ο ρυθμός της κινεζικής οικονομικής ανάπτυξης ήταν θαυμαστός, με αύξηση κατά μέσο όρο 8 % στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ετησίως. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του IMF, το 2011 παρουσιάστηκε αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 9.2%, ενώ προβλέπεται επίσης αύξηση για το 2012 κατά 8.2%. Επιπλέον, βάσει της ετήσιας έρευνας EaseDoingBusiness της Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην 91η θέση ανάμεσα σε 183 χώρες από όλο τον κόσμο. Η Κίνα διαθέτει ήδη τη μεγαλύτερη οικονομία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν ότι η Κίνα θα γίνει η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αυτόν τον αιώνα.


Η Eco Lysis SA διατηρεί από το 2009 μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο φορολογικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών στο Πεκίνο και μπορεί να σας βοηθήσει στις δραστηριότητες σας  στην Κίνα.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε περιλαμβάνουν:

 

  • Ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επιλογή νομικού προσώπου: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ltd), Υποκατάστημα ή ορισμό Φορολογικού Αντιπροσώπου.
  • Corporate Services: παροχή μετόχων και έδρας, εύρεση ντόπιου διευθυντή, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με έκδοση πιστωτικής κάρτας και ebanking.
  • Λογιστική παρακολούθηση: ενημέρωση βιβλίων, υποβολή ΦΠΑ, υποβολή VIES, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρος μερισμάτων, εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ., φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ενημέρωση μισθοδοσίας.
  • Νομική παρακολούθηση: έκδοση αδειών, εγγραφή σε επιμελητήρια, πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικά Γενικής Συνέλευσης, έλεγχος Συμβάσεων.
  • Φορολογικές υπηρεσίες προς ιδιώτες: αλλαγή φορολογικής κατοικίας, πίστωση φόρου, τεκμήρια, φορολογικές δηλώσεις, εισαγωγή συναλλάγματος (Β.Α.Σ.)
  • Λοιπές υπηρεσίες: έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, πληρεξούσιο (Power of Attorney) με apostille, πιστοποιητικό μετόχων (Shareholders certificate), πιστοποιητικό διευθυντών (Certificate of Directors), πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (Certificate of Good standing), εγγυητική επιστολή για εμπορική χρήση (letter of credit).

Βασικές μορφές επιχειρήσεων:

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται : οι μετοχικές κοινοπραξίες (中外合资经营企业),  οι συνεταιριστικές κοινοπραξίες ( 合作合资企业), οι εξ ολοκλήρου ξένης ιδιοκτησίας επιχειρήσεις, (外商独资企业), οι ανώνυμες εταιρείες (股份制企业) και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις ( 外国企业 ή WFOE).


Νόμισμα

Το νόμισμα της Κίνας είναι το Renminbi (Yuan, κωδ:CNY).

Εγχώριες Τράπεζες

Μερικές από τις εγχώριες τράπεζες είναι:
Central Bank of China, Abn Amro Bank, Agricultural Bank of China, Alahli Bank of Kuwait, American Express Bank, ANZ Banking Group,  Arab Bank, Bangkok Bank, Bank of China, Trust and Consultancy, Bank of Communications,  Bank of East Asia, Bank of Shanghai,  Bank of Tokyo-Mitsubishi, Beijing City Commercial Bank, BNP Beijing, Industrial and Commercial Bank of China, Industrial Bank of Japan, Long Term Credit Bank of Japan,  Nanyang Commercial Bank, Sakura Bank, Sanwa Bank,  Shanghai Commercial Bank

Φορολογικοί Συντελεστές*

ΦΠΑ: 17% για ορισμένα αγαθά / 13% χαμηλός
Εταιρικός Φόρος: 25 %
Φόρος Φυσικών Προσώπων: 5 - 45%
Στα κεφαλαιακά κέρδη:

10 % ( μετοχές που κατέχονται από ιδιώτη), κέρδη από πώληση θυγατρικής εξαιρούνται κατά 95% του φόρου

Στη διανομή μερίσματος: 10%
Στα Δικαιώματα: 10%
Στους Τόκους: 10%
 

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Κίνα Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 2005 η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3331/2005. Κατεβάστε την ΕΔΩ.

Χρήσιμα Links

Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων: www.fmprc.gov.cn
Υπουργείο Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας: www.sptl.com.
Οικονομική και Εμπορική Επιτροπή: www.setc.cn.net


UA-35934872-1