Κύπρος   Κύπρος Κύπρος

 

Η Κύπρος αποτελεί ανεξάρτητη νησιωτική χώρα της ανατολικής Μεσογείου. Συνορεύει θαλάσσια με την Τουρκία, την Συρία, τον Λίβανο, και την Αίγυπτο, ενώ έχει πληθυσμό περί τους 1.000.000 κατοίκους. Στον 21ο αιώνα, η Κύπρος αποτελεί «γέφυρα» οικονομικής συνεργασίας, η οποία ευνοεί τις επενδύσεις, όπως και προορισμό της βασικής επιλογής των επενδυτών που αναζητούν την ιδανική τοποθεσία για τις διεθνείς επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

 

Εξάλλου, το γεωγραφικό της πλεονέκτημα ως φυσική γέφυρα που συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ισχύ μετά την προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ (2004) και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (2008). Συγκεκριμένα, η βαθμολογία της οικονομικής ελευθερίας της Κύπρου το 2011 είναι 73,3%, καθιστώντας την ως την 18η πιο απελευθερωμένη οικονομία του κόσμου, βάσει των πρόσφατων μελετών του Heritage Foundation και της Wall Street Journal. Σύμφωνα πάλι με την ετήσια έρευνα Ease Doing Businessτης Παγκόσμιας Τράπεζας, κατατάσσεται στην διόλου άσχημη 40η θέση ανάμεσα σε183 χώρες από όλο τον κόσμο.


Η Eco Lysis SA διατηρεί από το 2005 μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο φορολογικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών στη Λευκωσία και μπορεί να σας βοηθήσει στις δραστηριότητες σας στην Κύπρο.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε περιλαμβάνουν:

 

 • Ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επιλογή νομικού προσώπου: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ltd), Υποκατάστημα ή ορισμό Φορολογικού Αντιπροσώπου.
 • Corporate Services: παροχή μετόχων και έδρας, εύρεση ντόπιου διευθυντή, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με έκδοση πιστωτικής κάρτας και ebanking.
 • Λογιστική παρακολούθηση: ενημέρωση βιβλίων, υποβολή ΦΠΑ, υποβολή VIES, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρος μερισμάτων, εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ., φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ενημέρωση μισθοδοσίας.
 • Νομική παρακολούθηση: έκδοση αδειών, εγγραφή σε επιμελητήρια, πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικά Γενικής Συνέλευσης, έλεγχος Συμβάσεων.
 • Φορολογικές υπηρεσίες προς ιδιώτες: αλλαγή φορολογικής κατοικίας, πίστωση φόρου, τεκμήρια, φορολογικές δηλώσεις, εισαγωγή συναλλάγματος (Β.Α.Σ.)
 • Λοιπές υπηρεσίες: έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, πληρεξούσιο (Power of Attorney) με apostille, πιστοποιητικό μετόχων (Shareholders certificate), πιστοποιητικό διευθυντών (Certificate of Directors), πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (Certificate of Good standing), εγγυητική επιστολή για εμπορική χρήση (letter of credit).

Βασικές μορφές επιχειρήσεων:

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (private limited company), το υποκατάστημα ξένης εταιρείας (branch of foreign company), οι διεθνείς συμπράξεις (international partnerships).


Νόμισμα

Το νόμισμα της Κύπρου είναι το Ευρώ (EUR).

Εγχώριες Τράπεζες

Μερικές από τις εγχώριες Κυπριακές τράπεζες είναι οι : Bank of Cyprus Public Co Limited, Marfin Popular Bank Public Co Ltd, Hellenic Bank Public Co Limited, USB Bank Plc

Φορολογικοί Συντελεστές*

Φόρος Εταιρικών Κερδών: 10%
Φόρος Φυσικών Προσώπων:
για εισόδημα
 • Έως 19.500 EUR : 0%
 • Από 19.500 EUR έως 28.000 EUR : 20%
 • Από 28.000 EUR έως 36.300 EUR : 25%
 • Από 36.300 EUR έως 60.000 EUR : 30%
 • Πάνω από 60.000 EUR:35%
Παρακρατούμενοι Φόροι για Μερίσματα: 0% **
Παρακρατούμενοι Φόροι για Δικαιώματα: 0% *
Παρακρατούμενοι Φόροι για Τόκους: 0% * 0% *
Φόρος Κερδών από Διάθεση Τίτλων: 0%
Μεταφορά Ζημιών: χωρίς περιορισμούς
ΦΠΑ:

17% (απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές)

18% από 13/01/2013

19% από 13/01/2014

8% (μειωμένος συντελεστής)

9% από 13/01/2014

 
 

* Όταν ο δικαιούχος των αμοιβών βρίσκεται στο εξωτερικό. 
** Η Κυπριακή εταιρία πρέπει να κατέχει τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που πληρώνει το μέρισμα.

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Κύπρο Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, από το 1967, που κυρώθηκε με το Α. Ν. 573/1968 . Κατεβάστε την ΕΔΩ.

Χρήσιμα Links

Υπηρεσία Εμπορίου: www.mcit.gov.cy
Υπουργείο Εξωτερικών: www.mfa.gov.cy
Υπουργείο Οικονομικών: www.mof.gov.cy

UA-35934872-1