Γενικά έντυπα  ( πατήστε πάνω στο εικονίδιο Pdf για κατέβασμα)

Μισθωτήριο/μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλευσης περιπτέρου

Υπέυθηνη Δήλωση για  μίσθωση / μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλευσης περιπτέρου

UA-35934872-1