Τι διαφορετικό υπάρχει στις δηλώσεις Φέτος και τι πρέπει να προσκομίσετε.


1. Πρέπει να φέρετε εναν λογαριασμό ΔΕΗ απο κάθε ακίνητο που έχετε ή χρησιμοποίητε. (χρειαζόμαστε τον αριθμό παροχής)

    Ανεξάρτητα εάν ειναι δικό σας, εαν δεν είναι στο όνομα σας, εαν φιλοξενείστε κλπ

 

2. Σε περίπτωση προστατευομένων μελών (ανήλικοι, σπουδαστές, ανεργοι, στρατιώτες κλπ ) θα πρεπει να φέρετε το ΑΜΚΑ αυτών. 

 

3. Στην περίπτωση που είστε μονιμοι κάτοικοι εξωτερικου, θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. 

 

4. Εάν έχετε τόκους απο καταθέσεις τοτε θα πρέπει να φέρετε βεβαιώσεις απο τις τράπεζες. 

    Εάν οι τοκοι αφορουν τράπεζες εξωτερικού, τότε μαζί θα πρέπει να υπάρχει και η δήλωση απόδοσης  φόρου της εφορίας. 

 

5. Για αυτούς που λαμβάνουν συντάξεις απο το ΙΚΑ θα πρέπει να πάνε στο site:       https://apps.ika.gr/eTax/

    Για -----//--------       ------//---------     απο το ΝΑΤ θα πρέπει να πάνε στο site:      http://www.nat.gr/site/categories/Ipiressies_nat/annualReport.csp

    Για -----//------       ------//----------- απο το δημόσιο θα πρέπει να πάνε στο site:          https://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/

    Για αυτούς που λαμβάνουν συντάξεις απο τον ΟΑΕΕ θα πρέπει να πάνε στο site:  https://www.oaee.gr/introfrm_apodoxes.asp

    Για αυτούς που λαμβάνουν συντάξεις απο τον ΕΤΕΑ  θα πρέπει να πάνε στο site:   https://www.idika.org.gr/FORB_TEADY/

    Για αυτούς που λαμβάνουν συντάξεις απο τον ΟΓΑ θα πρέπει να πάνε στο site:    http://www.oga.gr/apps/bebaiwsi_login.php

    Για αυτούς που λαμβάνουν συντάξεις απο το Μετ.ταμ.Στρατού / ΕΚΟΕΜΣ  θα πρέπει να πάνε στο site: Βεβαίωση Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.

    Για αυτούς που λαμβάνουν Οικογ.Επίδομα απο τον ΟΓΑ θα πρέπει να πάνε στο site: http://www.oga.gr/apps/index.php/bebaiwsi_oik

    

 

6. Για τους αγρότες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ θα πρέπει να λάβουν την βεβαίωση καταβολής ασφαλίστρων απο την παρακάτω διέυθηνση:

    http://www.oga.gr/vevaiosi_forou/vevaiosi_login.php

    Για τους επαγγελματίες  που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ θαλάβουν την βεβαίωση καταβολής ασφαλίστρων απο την παρακάτω διέυθηνση:

    Βεβαίωση εισφορών Ο.Α.Ε.Ε. 

 

7. Οι αγρότες που λαμβάνουν αγροτικές ενισχύσεις θα πρέπι να λάβουν την βεβαίωση για τις ενισχύσεις/επισοτήσεις που αφορούν το έτος  2012

    στην ακόλουθη διέυθηνση: http://www.opekepe.gr/vevaiwsh_2011_2012_2013.asp

 

 

Χρησιμα αρχεία: 

Πινακές Αγροτικών εισοδημάτων & ενοικίων Οικ Ετους 2013 

Πινακές Αγροτικών εισοδημάτων & ενοικίων Οικ Ετους 2014

UA-35934872-1