Μάλτα  Μάλτα Μάλτα


 

Η Μάλτα βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα, ενενήντα τρία χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και 290 χιλιόμετρα βόρεια της Λιβύης και έχει περί τους 420.000 κατοίκους. Την 1η Μαΐου 2004 το νησί έγινε κράτος - μέλος της ΕΕ, ενώ το 2008 υιοθέτησε το νόμισμα του Ευρώ. Η χώρα λειτουργεί ως «μεσογειακός άξονας εμπορίου και ανάπτυξης» λόγω της στρατηγικής της θέσης, η οποία  της δίνει πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής αλλά και της Μέσης Ανατολής. Σημειωτέον ότι η Μάλτα είναι η μόνη δυτική χώρα που έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με τη Λιβύη. 

 

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) επιβεβαιώνει την θέση της Μάλτας ως την 27η «πιο δικτυωμένη οικονομία στον κόσμο».  Στις 25 Οκτωβρίου, 2011 ο οίκος αξιολόγησης  Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Μάλτας -  την Α+ πιστοληπτική της ικανότητα. Η Μάλτα αποτελεί ιδανικό προορισμό για επενδύσεις στο χώρο του στοιχήματος, του τζόγου και του online gaming καθότι δίνει φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Παραδοσιακά προσελκύει επιχειρηματίες στο χώρο του εμπορίου, του τουρισμού και των επενδύσεων (διαχείριση χαρτοφυλακίου & Holding).


Η Eco Lysis SA  διατηρεί από το 2008 μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο φορολογικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών στη Βαλέτα και μπορεί να σας βοηθήσει στις δραστηριότητες σας στη Μάλτα.

 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε περιλαμβάνουν:

 

 

 

  • Ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επιλογή νομικού προσώπου: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ltd), Υποκατάστημα ή ορισμό Φορολογικού Αντιπροσώπου.
  • Corporate Services: παροχή μετόχων και έδρας, εύρεση ντόπιου διευθυντή, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με έκδοση πιστωτικής κάρτας και ebanking.
  • Λογιστική παρακολούθηση: ενημέρωση βιβλίων, υποβολή ΦΠΑ, υποβολή VIES, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρος μερισμάτων, εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ., φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ενημέρωση μισθοδοσίας.
  • Νομική παρακολούθηση: έκδοση αδειών, εγγραφή σε επιμελητήρια, πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικά Γενικής Συνέλευσης, έλεγχος Συμβάσεων.
  • Φορολογικές υπηρεσίες προς ιδιώτες: αλλαγή φορολογικής κατοικίας, πίστωση φόρου, τεκμήρια, φορολογικές δηλώσεις, εισαγωγή συναλλάγματος (Β.Α.Σ.)
  • Λοιπές υπηρεσίες: έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας, πληρεξούσιο (Power of Attorney) με apostille, πιστοποιητικό μετόχων (Shareholders certificate), πιστοποιητικό διευθυντών (Certificate of Directors), πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (Certificate of Good standing), εγγυητική επιστολή για εμπορική χρήση (letter of credit).

 

Νόμισμα

 

Το νόμισμα της Μάλτας είναι το Ευρώ (κωδικός EUR).

 

Εγχώριες Τράπεζες

 

Μερικές από τις τράπεζες που υπάρχουν στην Μάλτα είναι οι παρακάτω: APS Bank, Akbank Malta, Barclays Bank, Bawag Malta Bank, Central Bank of Malta, Credit Europe Bank Malta, Erste Bank, Fimbank, Garanti Bank, HSBC Malta, Izola Bank, Bank of Valetta, Lombard Bank, Sparkasse Bank Malta, Volksbank, Banif Bank.

 

Φορολογικοί Συντελεστές*

 

ΦΠΑ: 5% χαμηλός / 18% υψηλός
Εταιρικός Φόρος: 35%

Όταν η Μαλτέζικη εταιρία διανέμει τα κέρδη της, ο δικαιούχος του μερίσματος μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του 85,7% του φόρου (6/7) εφόσον η εταιρία είναι εμπορική ή το 71,4% του φόρου (5/7) εφόσον η εταιρία είναι επενδυτική (passive income).

Φόρος Φυσικών Προσώπων:
για ατομικό εισόδημα
  • Έως 8.500 EUR: 0%
  • Από 8.501 EUR έως 14.500 EUR : 15%
  • Από 14.501 EUR έως 19.500 EUR: 25%
  • Πάνω από 19.501 EUR : 35%
Στα κεφαλαιακά κέρδη: 35% για κινητές αξίες ή 12% για υπεραξία από πώληση ακίνητης περιουσίας στη Μάλτα.
Στη διανομή μερίσματος: 0 % ή 5%

Βάσει ΣΑΔΦ, όταν μία Μαλτέζικη εταιρεία εισπράττει μέρισμα από Ελληνική Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (0% μετά από 24 μήνες), εφόσον το ποσοστό συμμετοχής είναι μεγαλύτερο από 10% (άρθρο 11 του ν.2578/1998).
Όταν μία Ελληνική εταιρία εισπράττει μέρισμα από τη Μάλτα, απαλλάσσεται της παρακράτησης φόρου στη Μάλτα.

Στα Δικαιώματα:

0 % (8 %, όταν πληρώνονται ή εισπράττονται από την Ελλάδα βάσει ΣΑΔΦ).

Στους Τόκους: 0 % (8 %, όταν πληρώνονται ή εισπράττονται από την Ελλάδα βάσει ΣΑΔΦ)
Ασφαλιστικές Εισφορές: 10% για τον εργοδότη, 10% για τον εργαζόμενο.

 

 

 

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

 

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Μάλτα Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 2006 η οποία κυρώθηκε με τον ν.3681/2008. Κατεβάστε την ΕΔΩ.

 

Χρήσιμα Links

 

Υπουργείο Οικονομικών και Επενδύσεων: www.mfin.gov.mt
Επιμελητήριο Εμπορίου και Επιχειρήσεων: www.chamber.org.mt  
Οικονομική Αρχή Μάλτας: www.mfsa.com.mt


UA-35934872-1