Υπηρεσιές εκτιμητών

Η αγορά των εκτιμήσεων είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στον κόσμο και η ανεξάρτητη εκτίμηση παγίων και περιουσιακών στοιχείων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της. Η υπηρεσίες εκτίμησης της εταιρείας ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ  μέσω των ειδικών συνεργατών της παρέχει αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο για τους επαγγελματίες που διεξάγουν εκτιμήσεις (αξίας) ακινήτων σε τομείς όπως τα ακίνητα και γενικά στοιχεία του ενεργητικού με εθνικά ή διεθνή πρότυπα ή κανονιστικές απαιτήσεις, ή και άλλα Πρότυπα, κανονισμούς ή και αναφορές της βιομηχανίας.

UA-35934872-1