Ο.Α.Ε.Ε.  (site: oaee.gr) 

Διάφορα χρήσιμα έντυπα του ταμείου 

 

Β. Ρύθμιση οφειλών (νέα αρχή)   ( λίγα βασικά λόγια) 

1. Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση.

2. Υπεύθηνη Δήλωση για υπαγωγή 

3. Απόφαση ΟΑΕΕ για υπαγωγή (δείγμα) 

4. Πιστοποιητικό οφειλής ρυθμίσης απο ΟΑΕΕ (δείγμα) 

5. Επιστολή διάυγειας με όλες τις πληροφορίες. 

 

Γ. Εγγραφα για δικαστικες ενέργειες σε ΟΑΕΕ σε συνεργασία με τον συνήγορο του πολίτη.

Τα παρόντα εγγραφα αφορούν την καταχρηστική χρέωση εξόδων, τόκων και υπηρεσίων περιθαλψής ενώ δεν παρέχεται η υπηρεσία αυτή.


1. Εγγραφα για υπογραφή (  πλέον οδηγίες& τηλέφωνα επικοινωνίας)

 

 

 

 

 

UA-35934872-1