Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Αν έχετε ακίνητο και βρίσκεστε σε άλλη πόλη ή είσθε κάτοικος εξωτερικού, μπορούμε να αναλάβουμε τηνδιαχείριση του ακινήτου σας με την εμπειρία που διαθέτουμε. Αναλαμβάνουμε, τον έλεγχο της καλής και σωστής χρήσης του σε περίπτωση που το μισθώνετε και τις εργασίες συντήρησης του.

 

Παράλληλα η διαχείριση των ακινήτων δεν περιορίζεται μόνο στην εκμετάλλευσή τους Η μίσθωση είναι μόνο ένα κομμάτι. Η καταγραφή της απόδοσης των ακινήτων και οι προτάσεις για την βέλτιστη αξιοποίησή τους είναι ενδεικτικά υπηρεσίες οι οποίες παρέχουμε.

 

Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ είναι ο συνεργάτης που ψάχνετε ! 

 

Η διαχείρηση των ακινήτων γίνεται με συνέπεια, φερεγγυότητα, διαφάνεια και νομιμότητα

UA-35934872-1