Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ (ECO LYSIS SA),   είναι εκτός των άλλων μια εταιρία Λογιστών, Φοροτεχνικών, Ελεγκτών,  Συμβούλων Επιχειρήσεων,  μηχανικών, αρχιτεκτόνων καθώς και άλλων συνεργατών με δυναμική ανάπτυξη και μεγάλη εμπειρία, με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, παρακολούθησης και ενημέρωσης των πελατών της ώστε κάθε εταιρεία να μπορεί να καλύπτει πολύπλευρα, άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά τις ανάγκες της.

Η εξειδίκευση μας ανά συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα και κλάδο υπηρεσιών βοηθάει ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα πακέτο υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης τους με σύγχρονες λογιστικές μεθόδους που οδηγούν σε άμεσα αποτελέσματα.

Η επιτυχία μας βασίζεται στην ποιοτική υπεροχή των υπηρεσιών μας γεγονός που αποδεικνύεται από τον ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί μας.

 

UA-35934872-1