Υπηρεσίες δικαστικών πραγματογνωμώνων

Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ μέσω της ειδικής ομάδας πραγματογνωμώνων που έχει καθως και του δικτύου συνεργατών σας παρέχει υπηρεσίες Πραγματογνώμονα / Τεχνικού Συμβούλου σε ένα ευρύ περίο υποθέσεων. Κάθε βαθμίδα των εργασιών μας είναι πιστοποιημένη με βάση την αυστηρή μεθοδολογία και ποιοτικό έλεγχό μας και υποστηρίζεται απο κατάλληλα έγγραφα και διαδικασίες. 

Σύνθημα μας "Παραμένουμε δίπλα στους πελάτες μας μέχρι η υπόθεσή τους να φτάσει στο τέλος της". 


Δικαστική Στήριξη 

- υποστηρίζουμε τις απόψεις μας στο Δικαστήριο μέχρι η υπόθεση να τελεσιδικήσει

- συνεργαζόμαστε στενά με τον Δικηγόρο/Νομικό σας Σύμβουλο
- στηρίζουμε την κάθε υπόθεσή μας με αρχική τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης και αν χρειαστεί και με συμπληρωματική


 Τεχνικά Εργα 

- εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασης

- σύγκριση με τις μελέτες
- επαφές με τους κατασκευαστικούς οίκους
- συσκέψεις με τους Τεχνικούς Υπευθύνους, μελετητές και επιβλέποντες Μηχανικούς
- εκτίμηση κόστους αποπεράτωσης
- προτάσεις εναλλακτικών λύσεων
- μελέτη και σχολιασμός της Ποινικής Δικογραφίας
- συνεργασία με τον Δικηγόρο/Νομικό σας Σύμβουλο
- υποστήριξη των απόψεών μας στο Δικαστήριο

   Κακοτεχνίες Κατασκευών 
- εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασης

- σύγκριση με τα υπάρχοντα συμφωνητικά
- συσκέψεις με τους Τεχνικούς Υπευθύνους, μελετητές και επιβλέποντες Μηχανικούς
- εκτίμηση κόστους αποκατάστασης
- προτάσεις εναλλακτικών λύσεων
- μελέτη και σχολιασμός της Ποινικής Δικογραφίας
- συνεργασία με τον Δικηγόρο/Νομικό σας Σύμβουλο
- υποστήριξη των απόψεών μας στο Δικαστήριο


   Αστική Ευθύνη 
- εξακρίβωση της αιτίας της ζημίας

- εξακρίβωση λαθών και παραλείψεων απο τους εμπελκόμενους
- αποτίμηση κόστους της ζημίας
- προτάσεις εναλλακτικών λύσεων
- μελέτη και σχολιασμός της Ποινικής Δικογραφίας
- συνεργασία με τον Δικηγόρο/Νομικό σας Σύμβουλο
- υποστήριξη των απόψεών μας στο Δικαστήριο

 Πραγματογνωμοσύνες Οικονομικής Φύσεως

 (Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα κλπ) 
- ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων

- μελέτη των συμβολαίων
- έλεγχος και πιστοποίηση απαιτήσεων
- έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων για ορθότητα αποτύπωσης
- έλεγχος Λογιστικού Σχεδίου και ταυτοποίησης καταγραφών
- αποτίμηση της ζημίας και/ή παρούσας οικονομικής θέσης
- εκτίμηση της ευθύνης
- συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες
- έρευνα και συνεργασία με άλλες πηγές 
- μελέτη και σχολιασμός της Ποινικής Δικογραφίας
- συνεργασία με τον Δικηγόρο/Νομικό σας Σύμβουλο
- υποστήριξη των απόψεών μας στο Δικαστήριο Εργατικά Ατυχήματα 
- διαπίστωση των λεπτομερειών του συμβάντος

- αναπαράσταση συμβάντος
- διαπίστωση ύπαρξης/ετοιμότητος μέσων προστασίας
- έλεγχος δεδομένων Τεχνικού Ασφαλείας
- λήψη καταθέσεων των εμπλεκομένων και των μαρτύρων 
- συσχέτιση παραλείψεων με το επελθόν αποτέλεσμα
- ευθύνη για το συμβάν
- συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες
- έρευνα και συνεργασία με άλλες πηγές 
- μελέτη και σχολιασμός της Ποινικής Δικογραφίας
- συνεργασία με τον Δικηγόρο/Νομικό σας Σύμβουλο
- υποστήριξη των απόψεών μας στο Δικαστήριο

 Πραγματογνωμοσύνες Αλλων Κατηγοριών 

- ο συντονισμός εργασιών εξαρτάται απο το είδος της ζημίας

 

 Εκτιμήσεις Επικινδυνότητας (Risk Assessment) 

- καταγραφή του περιεχομένου εξοπλισμού-κτιριακών

- περιγραφή και διαχωρισμός του κινδύνου
- πυροπροστασία, πυροθερμικό φορτίο, πυροδιαμερίσματα
- εκτίμηση της επικινδυνότητος
- ηθικός κίνδυνος
- διαπίστωση ετοιμότητος προστασίας και επέμβασης
- υπολογισμός τιμών MFL (PML) και MPL (EML)
- προτάσεις για βελτίωση της προστασίας


 Εκτιμήσεις Αξιών - κτιριακά & εξοπλισμός 
- υπολογισμός εμπορικής αξίας διαμερισμάτων, οικιών, οικοπέδων

- υπολογισμός αξίας ανακατασκευής κτιριακών
- υπολογισμός αξίας αντικαταστάσεως εξοπλισμού


 Περιοδικές Επιθεωρήσεις Κινδύνου 
- διαπίστωση αποκλίσεων απο την αρχική προασφαλιστική εκτίμηση 

- εκτίμηση της τρέχουσας πραγματικότητος 


   Περιοδικές Ενημερώσεις των Πελατών μας 
- τρέχουσες εκκρεμότητες

- στάδιο εξέλιξης των πραγματογνωμοσυνών
- πρόβλεψη ύψους ζημίας 


Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην εταιρεία μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε.

UA-35934872-1