Υπηρεσίες για Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 


Γνωρίζετε οτι ο νόμος Κατσέλη 3869/2010 δίνει τη δυνατότητα σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα να ρυθμίσουν ευνοικά τις οφειλές τους;

 

Κάντε μαζί μας ενα ραντεβού και μάθετε εάν έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε στο νόμο Κατσέλη ώστε να πετύχετε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση των οφειλών σας.


Σκοπός του νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών είναι να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους καταναλωτές. Οι πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους και να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος όλων των χρεών τους, ληξιπρόθεσμων και μη, εφόσον καλύψουν για τέσσερα έτη με βάση το εισόδημα τους ένα μέρος αυτών που καθορίζεται από το Δικαστήριο. Παράλληλα κατά το διάστημα της αποπληρωμής του χρέους διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής διαβίωσης. Ο υπερχρεωμένος καταναλωτής, εφόσον ανταποκριθεί στη ρύθμιση, θα αποκτήσει το δικαίωμα για νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή του, απαλλασσόμενος από μέρος των χρεών του που εχει δημιουργήσει εως τώρα.

 

Βημά 1
Συνάντηση με σύμβουλο και εξέταση / ανάλυση της κατάστασης σας.

Προσοχή για λόγους τάξης η συνεδρία αυτή γίνεται μόνο μετα την καταβολή αμοιβής 100,00 € τα οποία εάν προχωρήσει η διαδικασία θεωρούνται προκαταβολή.  Εάν η συνεδρία σταματήσει εκεί τότε θεωρείται αμοιβή συνεδρίας. 

 

Βημά 2
Αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού

 

Βημά 3
Κατάθεση αίτησης στο ειρηνοδικείο


Βημά 4

Δικαστικός συμβιβασμόςUA-35934872-1