Υπηρεσίες επιθετικών εξαγορών.  

 

Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. μπορεί να σας βοηθήσει μέσα απο την πείρα και την εμπειρία των καταξιωμένων στελεχών που συνεργάζεται για να καταρτισθεί το καλύτερο πλάνο μιας επιθετικής εξαγοράς που θα επιθυμεί ο πελάτης. 

  

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Εξαγορά μιας Εταιρείας

Μετάφραση στα Αγγλικά: Takeover

Η εξαγορά μέρους των μετοχών και η απόκτηση του ελέγχου μιας εταιρείας από μία άλλη. Η εξαγορά μπορεί να πραγματοποιείται με αντάλλαγμα μετρητά ή μετοχές.

 

Ορισμός: Τι σημαίνει ο όρος Επιθετική Εξαγορά μιας Εταιρίας

Μετάφραση στα Αγγλικά: Ηostile Takeover

Όταν η εξαγορά μιας εταιρείας πραγματοποιείται χωρίς  την συγκατάβαση της διοίκησης της εξαγορασθείσας εταιρείας τότε ονομάζεται hostile takeover η αλλιώς επιθετική εξαγορά. 


Βασικό στοιχείο των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί η ικανότητα της εταιρείας ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. μέσω των συνεργατών της να διεκπεραιώνει ταχύτατα πολύπλοκες συναλλαγές διαθέτοντας σε κάθε project την, κατά περίπτωση, καταλληλότερη ομάδα συνεργατών έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα κρίσιμα νομικά καθώς και κάθε άλλου είδους ζητήματα από κάθε τομέα και να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς αξιολόγησης και προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και συσχετισμούς στο πλαίσιο πολυεπίπεδων, συχνά, διαπραγματεύσεων.


UA-35934872-1