Οικονομικά στοιχεία. 

 

Απο την παρούσα σελίδα μπορείτε να αντλήσετε και να λάβετε επικυρωμένα αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που εντάσονται στην υποχρέωτικη δημοσίευση. Για περίσοτερα οικονομικά στοιχεία επικοινωνήστρε με το οικονομικό μας τμήμα / Λογιστήριο. 

 

Πρόσοχη !!!!

Η εταιρεία " ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ" ( ECO LYSIS SA) συστάθηκε νόμιμα κατα το έτος 2012 με μετατροπή και εισφορά σε είδος ( αποτιμημένο απο την επιτροπή αρθρού 9 του Ν.2190/20 / Αποτίμηση απο δύο ορκωτούς Λογιστές ) της εταιρείας "ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" και δτ "FGP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΕ" .   Η παραπάνω εταιρεία μετρατράπει και εισφέρθηκε με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και όχι με Αναπτυξιακό Νόμο. 

Κατόπιν τούτου δυανύει την 1ή υπερδωδεκάμηνη περίοδο της που θα λήξη την 31/12/2013.  Η εταιρεία "ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε."( ECO LYSIS SA)  αποτελεί κα καθολικό διάδοχο της εiσφέρουσας παραπάνω εταιρείας που λήθηκε με την σύσταση αυτής. 

 

Ισολογισμός 31/12/2013                                                

Ισολογισμός 31/12/2014      Δ.Σ.30/04/15      Γ.Σ. 30/06/15      NEO Δ.Σ. 21.7.15     Δ.Σ. ΠΙΣΤ. ΑΜΚ.1/10

UA-35934872-1