Επιτροπη προστασίας Καλαβαρδών

Η επιτροπή προστασίας Καλαβαρδών ιδρύθηκε την 15/12/2011  με βάση την Λαική Συνέλευση Νο 2 του έτους 2011 η οποία καθολικά και ομόφωνα εξουσιοδότησε εν λευκω τους παρακάτω αναφερώμενους με βάση την 3/2011   απόφαση που δημοσιέυτηκε στο πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμοy Ροδίων.  Η εξουσιοδότηση που λάβανε και αφορά 383 ψήφους (σχεδόν το 100% του χωρίου), δώθηκε για την προστασία της περιοχής απο οποιονδήποτε κινδύνο (οικολογικό, οικονομικό, Υγείας κλπ). Ετσι ελέυθερα η επιτροπή πλέον,  έχει δικαίωμα να  καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα, μυνήσεις καθώς και να κάνει συστάσεις για κάθε ορατό ή μελλοντικό κίνδυνο.

 

Οι δαπάνες τις επιτροπής καλύπτονται απο τα μέλη της, στον βαθμό που μπορεί το καθένα. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ενισχύσει τις προσπάθειες της μπορεί να απευθηνθεί σε ένα απο τα μέλη προκειμένου να καλύψει ένα κόστος και όχι να δώσει χρήματα.

 

Σε μετέπειτα συνεδρίαση  τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν οτι δεν θα εκλέξουν Πρόεδρο, αντιπρόεδρο κλπ. Θα υπάρχει ένας συντονιστής που θα φέρει την ευθήνη της διακίνησης της πληροφορίας, αλλά εκπρόσωποι για λόγους ευελιξίας,  θα είναι όλα τα μέλη.

Σε περίπτωση ενυπόγραφων  ή σοβαρών ενεργειων θα πρέπει να έχει προηγηθεί ψηφοφορία (έστω και προφορική) απο τα μέλη της επιτροπής. 

 

Τακτικά Μέλη:

1. Δημητράς Π. Τσαμπίκος              Συντονιστής

2. Χατζηνικόλας Γ. Δημήτριος          Μέλος

3. Μαρουλλάκης Χ. Ιωάννης            Μέλος

4. Παπαιωάννου Ι. Εμμανουήλ        Μέλος

5. Παπακωνσταντινου Αριστέα        Μέλος 

6. Αρφαράς Φιλήμων                       Μέλος   

7. Χατζηανδρέου Νικόλαος              Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1.  Μπαιρακτάρης χρήστος 

2. Μπαλής Γεώργιος

3. Τζίμας Αχιλλέας 

4. Παπαμιχαήλ Αικατερίνη 

5. Λαμπριανός Στάυρος

 

E-mail επικοινωνίας:  epk.council@gmail.com


Σχετικά έγγραφα για Δεξαμενες Υγρών καυσίμων:  

1. Εγγραφο εταιρείας Storage Facilities ΕΠΕ - Προκήρηξη

2. Εγγραφα τοπικών εφημερίδων. 

 


Σχετικά έγγραφα για την εκλογή επτροπής:  

1. Πρακτικο 2/2011 & απόφαση 3/2011 για την Δημιουργία επιτρόπης.

2. Απόφαση 3/2011 Λαικής συνέλευσης και μέλη της επιτροπής.

3. Χειρόγραφα Πρακτικά Λαικής συνέλευσης.

4. Πίνακας Υπογραφών ψηφοφόρων.  


Για οποιοδήποτε μύνημα - πληροφορία - καταγγελία - έρευνα συμπληρώστε τα παρακάτω:

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

UA-35934872-1