ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταχώρηση 2012/11/01
Ανακοίνωση της διοίκησης για διάθεση μετοχών της  ECO LYSIS SA

ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. - ECO LYSIS S.A.

Για ενημέρωση σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε: 

«Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


1 Νοεμβρίου 2012


Διάθεση μετοχών της ECO LYSIS SA. από υφιστάμενο μέτοχο. 


Υφιστάμενος μέτοχος γνωστοποίησε στην εταιρεία την διάθεση του να μειώσει την συμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέσω πώλησης μικρού αριθμού μετοχών σε στρατηγικούς συνεργάτες / επενδυτές /προσωπικό. Οπότε  ειδικότερα, προγραμματίζεται προσφορά μετοχών, η οποία θα συνίσταται σε πώληση σε  ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού S / Κανόνα 144A των Η.Π.Α. και ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζομένους της Εταιρείας.


Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί ούτε θα πρέπει να χαρακτηριστεί, θεωρηθεί ή εκληφθεί ότι αποτελεί είτε πρόσκληση του κοινού προς επένδυση,  είτε διαφήμιση, ειδοποίηση, δήλωση ή ανακοίνωση για την προσέλκυση επενδύσεων σε μετοχές της ECO LYSIS SA»

 

Τιμή διάθεσης που πρότεινε ο υφιστάμενος μέτοχος: 200,00 €/ μετοχή

 

UA-35934872-1