ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καταχώρηση 2013/01/17
Ανακοίνωση της διοίκησης για πιθανή Αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων μετοχών. 

ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ Α.Ε. - ECO LYSIS S.A.


17 Ιανουαρίου 2013


Διάθεση μετοχών μέσω έκδοσης νέων απο πιθανή αυξηση μετοχικού κεφαλαίου


Η εταιρεία ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΕ σε συμφωνία με τους υφιστάμενους μετόχους και για την ομαλή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που έχει ως στόχο της,  προγραμματίζει πιθανή άυξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εώς 3.000 (τριών χιλίαδων μετοχών) ονομαστικής αξίας 1 € (ενός) και με τιμή διάθεσης υπέρ του άρτιου 100 € ( εκατόν ) ανα τεμάχιο ( 1 € ονομαστική αξία και 99 € υπέρ του άρτιου).  

Η πιθανή αυξηση θα καλυφθεί με 2 δόσεις σε πιθανό χρονικό ορίζοντα 2-2,5 έτη. 


Οι λόγοι που οδηγούν την εταιρεία στην αυξηση είναι το ενδιαφέρον απο πληθώρα μικροεπενδυτών και θεσμικών,  να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  μέσω αγοράς μετοχών απο υφιστάμενους μετόχους. Επείδή οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν επιθυμούν να διαθέτουν πολλές μετοχές ανα ενδιαφερόμενο, καθώς υπάρχει και διαφοροποίηση στην τιμή ζήτησης, αποφασίσαν ατυπά και ομόφωνα την πιθανή άυξηση με τα παραπάνω δεδομένα. 


Με αυτόν το τρόπο οι νέες τοποθετήσεις και τα νέα κεφάλαια δεν θα οδηγηθούν στους υφιστάμενους μετόχους, αλλά στην ίδια την εταιρεία που θα συμμετέχουν οι ίδιοι οι νέοι μέτοχοι. 


Δικαίωμα προτίμησης δίδεται στους παλαιούς μετόχους.  

Προτεινόμενη συμμετοχή για επίλεκτικες τοποθετήσεις απο 5 μετοχές. 

Προτεινόμενη συμμετοχή για παρουσία μόνο στο μετοχικό κεφάλαιο 1 μετοχή. 


Περισότερα θα διευκρινιστούν μετα την Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει την απόφαση αυτή.

UA-35934872-1