ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Καθεστώς Κ.Φ.Δ.)

Καταχώρηση 2014/02/03

(Καθεστώς Κ.Φ.Δ.)

Νόμος 4174/ 2013 Κωδικοποιημένος με Ν. 4223/2013

 

UA-35934872-1