Ζητούνται Αγροί προς Αγορά

Καταχώρηση 2013/06/10

Ζητούνται Αγροι για αγορα με σκοπο την καλιέργεια τους στην ευρήτερη περιοχή της Νήσου Ρόδου.

Τιμές αναλόγες χαρακτηριστικών  απο 100 € εώς και 1.500 € το στρέμμα. 

Οι προσφορες να αποστέλονται αποκλειστικά και μόνο στο site ECOLYSIS@GMAIL.COΜ

 

Οι προσφορές Θα πρέπει να περιλαμβάνουντα παρακάτω:

1. Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη

2. Τηλέφωνο επικοινωνίας  (σταθερό και κινητό) 

3. E-mail επικοινωνίας

4. Χαρακτηριστικά ακινήτου (επιφάνεια, περιοχή, χωρίο, πρόσβαση κλπ) 

5. Εϊδος περιοχής για καλιέργεια (πετρώδες, αμμώδες, βραχώδες, κάμπος κλπ) 

6. Υφιστάμενη κατάσταση (αγριόχορτα, Ελίες, Πουρνάρια, κλπ)

7. Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (Τίτλος στο όνομα του ενδιαφερόμενου, κληρονομικό κλπ) 

8. Περιγραφή ακρίβους τοτποθεσίας ή συντεταγμένες google earth ή κτηματολογική μερίδα. 

9. Μέχρι τώρα χρήση. 

10. Ζητούμενο αντάλαγμα. 

UA-35934872-1